home

over ons

nieuws

agenda

contact

verantwoording

archief

 
PLATFORM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN VREDE REGIO EINDHOVEN

Oprichting “platform voor Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven”

Zeventig jaar na de bevrijding van Eindhoven in september 2014 riepen vertegenwoordigers  van zes levensbeschouwingen op tot een vredesbezinning welke toen op 20 september plaatsvond. In september 2015 gebeurde dat weer en wel onder de titel “vrede door verbinding”. Er deden toen zeven levensbeschouwingen mee. Met de intentie dit jaarlijks te herhalen, te verdiepen en meer tot dialoog te komen werd er nog breder uitgenodigd. Dat leidde op 3 februari 2016 tot een vergadering tot  oprichting van een “platform voor Levensbeschouwing en Vrede”. Het initiatief werd inmiddels gedragen door acht levensovertuigingen. Besloten werd om binnen de volgende kaders door te gaan: Het platform

  •          heeft als werkterrein  vrede, gastvrijheid, verbinding, hoop.
  •          werkt middels nieuwsgierigheid, dialoog, respectvolle basishouding, bescheidenheid, analyse en aansporing van datgene wat de vrede kan dienen. Deelnemende groepen zijn binnen het platform niet gericht op werving voor eigen groep, maar op gezamenlijkheid.
  •          is niet blind voor historische misstappen, maar is gericht op perspectief en respectvolle nagedachtenis van slachtoffers.
  •          is toegankelijk voor elke groep of individu die een bestaande levensbeschouwing vertegenwoordigt of iets wat een levensbeschouwing blijkt te zijn m.b.t. vredegericht denken en handelen.
  •         is werkzaam in regio Eindhoven.
  •          gaat  verder met wat het zich voorgenomen had t.a.v. vredesbezinning, verdieping en dialoog en ziet gaandeweg wat verder (ad hoc of periodiek) aangepakt kan worden.

Het programma 2019 heeft de naam "stapjes naar vrede"  Zie www.stapjesnaarvrede.nl

De vredesbezinningen tot nu toe droegen de volgende titels:

2014  Eén uur vrede

                         2015  Vrede door verbinding

                                                  2016  Vrede viert verscheidenheid

                                                                       2017 De kracht van de verbeelding

                                                                                            2018 Generaties voor  vrede

Bij het platform zijn betrokken: Zen, Moslims, Joden, Humanisten, Hindoes, Christenen, Boeddhisten en Bahá’í.